Odchowalnie loszek


Odchowalnie loszek • Odchowalnie prosiąt - ferma 5500 loch/Piglets sector - pig farm 55500 sows.

  zobacz • ZOOTECH Wyposażnie Budynków Inwentarskich - porodówki, odchowalnie.

  zobacz • Warchlakarnia ferma 2200 loch/Weaners_ farm 2200 sows.

  zobacz • Otwarcie chlewni na 750 loch w Śląskowie/Opening of a farm for 750 sows in Śląskowo.

  zobacz • Paszociągi łańcuchowo krążkowe/Chain-chain feeders.

  zobacz • Paszociągi spiralne/Feed-augers.

  zobacz • Baza magazynowa na Białorusi/WAREHOUSE AND DRYING BASE, BELARUS.

  zobacz • Sektor porodowy - ferma 5500 loch/Forrowing sector - farm 5500 sow /.

  zobacz • Lochy prośne - ferma 5500 loch/Breeding sows - farm 5500 sows.

  zobacz • Sektor krycia - ferma 5500 loch/Coverage sector - farm 5500 sows.

  zobacz

 • Ruszta plastikowe i płaskowniki/Plastic grates and flat bars.

  zobacz • Laguna - zbiornik na gnojowicę - ferma 5500 loch.

  zobacz • Słupki grodzeniowe/Fence posts.

  zobacz • Ścianki metalowe - ocynkowane/Metal walls - galvanized.

  zobacz • Dziki pana tomasza WARCHLAKI.

  zobacz • Nagrzewnice delta/Delta heaters.

  zobacz • Poidło stałego poziomu wody/Fixed water level drinker.

  zobacz • POLnet trzoda 03 2018/POLnet pig 2018.

  zobacz • Trzoda chlewna Pelikana | Garry's Mod TTT #8.

  zobacz